Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Opvoedondersteuning

Voor ouder(s)/verzorger(s) kan ik hulp bieden bij:

 • Het omgaan met uw kind, wanneer uw kind tegen problemen aanloopt. Als uw kind tegen problemen aanloopt in de ontwikkeling is dit als ouder(s) soms erg lastig. Er spelen bijvoorbeeld vragen als: wat is een goede manier om op mijn kind te reageren? Hoe kan ik mijn kind steunen? Hoe zorg ik er voor dat bepaald gedrag niet verergert? Hoe ga ik om met angsten en onzekerheid van mijn kind? Samen kunnen we kijken naar wat de beste antwoorden zijn op deze vragen en wat het beste werkt voor uw kind. Ook hier ga ik uit van uw kracht en hoe we deze het beste in kunnen zetten.
 • Opvoedondersteuning. Het kan zijn dat u in de opvoeding tegen problemen aanloopt, dat de opvoeding u zwaar valt of dat u vragen heeft over hoe u uw kind(eren) goed kan opvoeden. Praktijk de Kleine Kracht kan helpen bij diverse vragen, zoals:
  • Hoe kan ik het beste reageren als mijn kind(eren) ongewenst gedrag laat zien?
  • Welke grenzen stel ik en hoe doe ik dat?
  • Hoe corrigeer, straf en beloon ik mijn kind(eren)?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik consequenter op mijn kind(eren) reageer?
 • Begeleiding van ouders die een kind hebben met een stoornis, zoals AD(H)D of autisme. Het is niet makkelijk om een kind groot te brengen met deze stoornissen. Praktijk de Kleine Kracht heeft zelf ervaring met het werken met deze kinderen en kan hierin ouder(s) van goede adviezen voorzien.
Het bovenstaande kan plaatsvinden door gesprekken tussen u en mij en eventueel het kind. Ook kunnen er thuis gezinsobservaties plaatsvinden, waarna wij met elkaar in gesprek zullen gaan om te kijken wat er goed ging tijdens de gezinsobservatie en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.
 
Mocht u een verzoek hebben wat u hier niet terug leest, leg uw vraag dan altijd aan mij voor. In overleg kunnen we kijken naar de mogelijkheden .
To Top