Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Welkom!

Nog maar jong en weinig levenservaring, maar vaak toch al zo’n veerkracht om te kunnen omgaan met tegenslagen, lastige periodes of vervelende ervaringen. Ik heb het over kinderen en jongeren. Tijdens hun ontwikkeling kunnen ze tegen problemen aanlopen, die ze niet op eigen kracht kunnen oplossen.  Om deze reden heb ik Praktijk de Kleine Kracht opgericht. Door middel van kortdurende en laagdrempelige hulpverlening wil ik kinderen in hun eigen kracht zetten, zodat zij leren omgaan met het probleem of het probleem kunnen oplossen. Elk kind heeft immers het recht om op een fijne en veilige manier op te groeien, gezien te worden en zelfvertrouwen te ontwikkelen.  

PDKK_logo_HRNaast het begeleiden van jeugd bied ik ook hulp aan ouders en onderwijs. Dit zijn partijen die vaak direct betrokken zijn bij het kind. Zij kunnen van grote waarde zijn in de omgang met het kind en zijn of haar problemen. Door goed op elkaar af te stemmen ben ik er van overtuigd dat ook aan ouders en onderwijsprofessionals net dat beetje kracht geboden kan worden, waardoor de hulp voor kind en omgeving effectief zal zijn.

Met veel enthousiasme bied ik hulp in een veilige en positieve omgeving. De invulling van de behandeling wordt afgestemd op de eigen kracht (kwaliteiten en interesses) van het kind, de ouder(s) of de professional(s). Ik heb een sportieve achtergrond, waardoor de behandelingen en trainingen een praktische en actieve inslag hebben (bijvoorbeeld door middel van spel).  Ik sta voor een open en heldere communicatie en ga een plichtsgetrouwe samenwerking aan met het kind, de ouder(s) en de onderwijsprofessional(s).

logo NVOTevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO). Dit betekent dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de vereniging en dat mijn vakbekwaamheid actueel en inhoudelijk goed is. Daarnaast wordt er aan de hand van een beroepscode gehandeld. Als u van mening bent dat ik niet heb gehandeld volgens deze beroepscode, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO.

In het menu vindt u onder de verschillende kopjes: Jeugd, Ouders en Onderwijs meer informatie over de hulp die ik kan bieden.

Wie is Praktijk de Kleine Kracht?

Ik ben Rinske en ik heb in november 2015 Praktijk de Kleine Kracht opgericht. Dit omdat ik er altijd al van gedroomd heb om vanuit mijn eigen visie kinderen, ouders en professionals te kunnen helpen. Naast mijn praktijk werk ik drie dagen in de week als beleidsmedewerker en trainer in het preventieteam jeugd van Doel Delfland , onderdeel van GGZ Delfland. Hier geef ik  (faalangst/emotieregulatie/depressiepreventie/sova/ kopp/huiselijk geweld) trainingen en voorlichtingen aan kinderen, jongeren, professionals en ouders. Daarnaast heb ik in de voorgaande jaren ervaring opgedaan als:

  • Thuis- en Schoolbegeleider van diverse jongeren en kinderen met stoornissen, zoals ADHD, Autisme, PDD-NOS & ODD.
  • Weekend- en vakantiebegeleider van kinderen en jongeren met ADHD, PDD-NOS, Asperger, ODD of MCDD.
  • Leerkracht Bewegingsonderwijs op een basisschool in Rotterdam.

Met mijn wetenschappelijke achtergrond en de praktische ervaringen die ik heb opgedaan in het werken en opvoeden van kinderen en jongeren, kan ik net dat kleine beetje kracht geven aan de kinderen, maar ook aan ouder(s) en professional(s) om op een fijne manier op te groeien of op te voeden.

Accreditaties: 

  • NVO Basis Orthopedagoog
  • NVO Basis Aantekening Diagnostiek
  • Groepsweb Trainer Klasse Kids
  • Rots en Water Trainer  Basisschool Schoolbreed
  • Behandeling van jeugdigen met een negatief zelfbeeld (COMET)
  • Kies-Coach voor kinderen in een scheiding

Praktijk de Kleine Kracht

Rinske Loykens – Wolters

To Top