Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Nieuw! Rots en Water bij Praktijk de Kleine Kracht

Afgelopen week heb ik de cursus Rots en Water Schoolbreed gevolgd. Hiervoor heb ik mijn certificaat behaald. Dit betekent dat ik vanaf nu ook de Rots en Water Training voor kinderen van de basisschoolleeftijd in mijn aanbod heb.

Rots en Water is een psychofysieke sociale competentie training. In een gymzaal wordt met allerlei fysieke spelletjes gewerkt aan samen spelen met anderen, samenwerken en samenleven. Rots en Water helpt competenties te ontwikkelen die elk kind, elke jongere en volwassene nodig heeft in de huidige maatschappij.

Ik wil de training inzetten voor:
Lastige klassen/groepen, waar bijvoorbeeld sprake is van pestgedrag, geen veilige sfeer of verstoorde groepsdynamiek.
Schoolbreed voor alle klassen. Als school kies je ervoor om in alle klassen Rots en Water te volgen en ook als leerkrachten alle kinderen dus op dezelfde manier te kunnen aanspreken.
Kleine groepjes kinderen met een specifieke hulpvraag. Denk aan kinderen die het moeilijk vinden om een Rots te zijn: stevig te staan, voor zichzelf op te komen, grenzen aan te geven of zichzelf te presenteren. Of kinderen die juist te veel Rots zijn en wel zouden mogen leren vaker Water te gebruiken: door met een ander mee te bewegen, samen te werken en te overleggen, rekening te houden met een ander en een ander te accepteren zoals hij/zij is.

Ben je enthousiast geworden en geïnteresseerd in de mogelijkheden, dan hoor ik het graag!

rots-en-water

To Top